ConVal Bell Schedules

Regular Bell Schedule

7:25am
Warning Bell 1
7:30am
Warning Bell 2
7:35am-8:54am
Block 1
8:58am-10:17am
Block 2
10:21am-11:04am
TASC
11:08am-12:57pm
Block 3
11:08am-11:33am
Lunch A
11:48am-12:13pm
Lunch B
12:32pm-12:57pm
Lunch C
1:01pm-2:20pm
Block 4
2:20pm
Dismissal

Delayed Opening Bell Schedule

9:25am
Warning Bell 1
9:30am
Warning Bell 2
9:35am-10:25am
Block 1
10:29am-11:19am
Block 2
11:23am-11:53am
TASC
11:57am-1:26pm
Block 3
11:57am-11:22am
Lunch A
12:31am-12:56pm
Lunch B
1:01pm-1:26pm
Lunch C
1:30pm-2:20pm
Block 4
2:20pm
Dismissal

Morning Assembly Bell Schedule

7:25am
Warning Bell 1
7:30am
Warning Bell 2
7:35am-8:36am
Block 1
8:40am-9:30am
TASC
9:34am-10:34am
Assembly
10:38am-11:39am
Block 2
11:43am-1:16pm
Block 3
11:43am-12:08pm
Lunch A
12:17pm-12:42pm
Lunch B
12:51pm-1:16pm
Lunch C
1:20pm-2:20pm
Block 4
2:20pm
Dismissal

Afternoon Assembly Bell Schedule

7:25am
Warning Bell 1
7:30am
Warning Bell 2
7:35am-8:34am
Block 1
8:38am-9:37am
Block 2
9:41am-10:11am
TASC
10:15am-12:10pm
Block 3
10:15am-10:40am
Lunch A
10:55am-11:20am
Lunch B
11:45am-12:10pm
Lunch C
12:14pm-1:15pm
Block 4
1:25pm-2:20pm
Assembly
2:20pm
Dismissal

Testing Bell Schedule

7:25am
Warning Bell 1
7:30am
Warning Bell 2
7:35am-9:35am
TASC = Testing
9:39am-10:35am
Block 1
10:39am-11:35am
Block 2
11:39am-1:20pm
Block 3
11:40am-12:10pm
Lunch A
12:15pm-12:45pm
Lunch B
12:50pm-1:20pm
Lunch C
1:24pm-2:20pm
Block 4
2:20pm
Dismissal